Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 15: Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl): A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO. B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2¬O3. C. CaO, CO, N2O5, Z

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 15:
Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):
A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO.
B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2¬O3.
C. CaO, CO, N2O5, ZnO.
D. SO2, MgO, CO2, Ag2O.
Câu 16:
Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:
A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.
B. CaO, CuO, CO, N2O5.
C. CO2, SO2, P2O5, SO3.
D. SO2, MgO, CuO, Ag2O.
Câu 17:
Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:
A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.
B. CaO, CuO, CO, N2O5.
C. SO2, MgO, CuO, Ag2O.
D. CO2, SO2, P2O5, SO3.
Câu 18:
Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:
A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.
B. CaO, CuO, CO, N2O5.
C. CaO, Na2O, K2O, BaO.
D. SO2, MgO, CuO, Ag2O. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 30 phút 2022-07-04T21:48:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-04T21:49:57+00:00

  15. B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3.

  PT : Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

  CuO + 2HCl -> CuCl2+H2O

  MnO + 2HCl -> MnCl2 + H2O

  16. C. CO2, SO2, P2O5, SO3 (td được với NaOH có một số oxax và lưỡng).

  17. D. CO2, SO2, P2O5, SO3 (td với nước , dung dịch kiềm 1 số oxax) .

  18. C. CaO, Na2O, K2O, BaO (td với nước, axit là một số oxbz).

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )