Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 28. Viết các phương trình phản ứng hĩa học theo sơ đồ sau: a/ CuSO4 Cu(OH)2 CuO CuCl2 NaCl b/ K2O KOH K2SO4 KCl KNO3 c/

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 28. Viết các phương trình phản ứng hĩa học theo sơ đồ sau:
a/ CuSO4 Cu(OH)2 CuO CuCl2 NaCl
b/ K2O KOH K2SO4 KCl KNO3
c/ Na2O NaOH Na2SO3 SO2 K2SO3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 18 phút 2022-07-30T07:08:30+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T07:09:50+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  CuS{O_4} + 2NaOH \to Cu{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4}\\
  Cu{(OH)_2} \xrightarrow{t^0} CuO + {H_2}O\\
  CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\\
  CuC{l_2} + 2NaOH \to Cu{(OH)_2} + 2NaCl\\
  b)\\
  {K_2}O + {H_2}O \to 2KOH\\
  2KOH + {H_2}S{O_4} \to {K_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  {K_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to 2KCl + BaS{O_4}\\
  KCl + AgN{O_3} \to KN{O_3} + AgCl\\
  c)\\
  N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\\
  2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\\
  N{a_2}S{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + S{O_2} + {H_2}O\\
  2KOH + S{O_2} \to {K_{2}}S{O_3} + {H_2}O
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )