Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 4: Nêu phương pháp để làm sạch muối: a. Dung dịch muối nhôm clorua có lẫn tạp chất là đồng (II) clorua b. Dung dịch muối kẽm sunfat

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 4: Nêu phương pháp để làm sạch muối:
a. Dung dịch muối nhôm clorua có lẫn tạp chất là đồng (II) clorua
b. Dung dịch muối kẽm sunfat có lẫn tạp chất đồng (II)sunfat Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 5 tháng 2022-07-03T04:56:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T04:57:39+00:00

  Đáp án:

  a)Ta có thể dùng Al để làm sạch muối AlCl3 trong dd AlClbị lẫn CuCl2

  Vì Al theo dãy hoạt động hóa học của kim loại đứng trước Cu nên có thể đẩy Cu khỏi muối CuCl2

  PTHH :2 Al + 3CuCl2 2AlCl3 + 3Cu

   b) Ta dùng kim loại Mg làm sạch 

  Vì Mg theo dãy hoạt động hóa học của kim loại đứng trước Cu nên có thể đẩy Cu khỏi muối CuCl2

  PTHH: Mg+CuCl2→Cu+MgCl2

   

  0
  2022-07-03T04:57:47+00:00

  a)Ta có thể dùng Al để làm sạch muối AlCl3 trong dd AlClbị lẫn CuCl2

  Vì Al theo dãy hoạt động hóa học của kim loại đứng trước Cu nên có thể đẩy Cu khỏi muối CuCl2

  Pthh :2 Al + 3CuCl2 2AlCl3 + 3Cu

   b) Ta dùng kim loại Mg làm sạch 

  Mg theo dãy hoạt động hóa học của kim loại đứng trước Cu nên có thể đẩy Cu khỏi muối CuCl2

  PTHH: Mg+CuCl2Cu+MgCl2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )