Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 5. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây? A. Na2SO4 + CuCl2 B. Na2SO3 + HCI C. Na2SO4 + NaCl D. K2SO4 + HCI Câu 6

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 5. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?
A. Na2SO4 + CuCl2
B. Na2SO3 + HCI
C. Na2SO4 + NaCl
D. K2SO4 + HCI
Câu 6. Oxit của một nguyên tố có hóa trị (II), chứa 20% Oxi về khối lượng. Hỏi nguyên tố đó là nguyên tố nào sau đây:
A. Ca
B. Mg
C. Fe
D. Cu
Câu 7. Để phân biệt kim loại nhôm với kim loại sắt bằng phương pháp hóa học, người ta dùng:
A. Dung dịch HCI
B. Dung dịch H2SO4
C. Dung dịch NaOH
D. Dung dich BaCl2
Giúp mình câu 5, 6, 7 phần trắc nghiệm Hóa với mọi người. Mai mình đi thi Học kì Hóa rồi!
P/S: Mấy bạn nào rep mà không liên quan câu hỏi, hay nhằm mục đích gì khác (ngoài hướng dẫn) xin không rep! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-cau-5-luu-huynh-dioit-duoc-tao-thanh-tu-cap-chat-nao-sau-day-a-na2so4-cucl2-b

in progress 0
Mary 4 tháng 2022-11-21T18:38:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T18:39:44+00:00

  5. B

  6. D

  7. D

  0
  2022-11-21T18:40:27+00:00

  Đáp án:

  Câu 5: B

  Câu 6: D

  Câu 7: C

  Giải thích các bước giải:

  Câu 6: PTHH: $Na_2SO_3+HCl \to NaCl+H_2O+SO_2$

  Gọi nguyên tố là X:

  CT là: XO trong đó $\dfrac{16}{x+16}=20\%$

  $⇒x=64 ⇒ Cu$

  Câu 7: Al tan trong dung dịch NaOH

  PTHH: $Al + NaOH + H_2O \to NaAlO_2 + \dfrac 32 H_2↑$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )