Môn Hóa Học Lớp 9 chỉ ra các chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch A.NaCl,AgNO3 B.CaCl2,Na2CO3 C.K2SO4,BaCl2 D.MgSO4,NaNO3

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 chỉ ra các chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch
A.NaCl,AgNO3 B.CaCl2,Na2CO3 C.K2SO4,BaCl2 D.MgSO4,NaNO3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 5 tháng 2022-06-30T18:37:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T18:38:14+00:00

  Bạn tham khảo!
  $\text{Cặp chất tồn tại trong 1 dung dịch: Không tác dụng với nhau}$

  $\rightarrow$ $\text{Loại A) NaCl, AgNO3}$

  $\text{NaCl+AgNO3$\rightarrow$AgCl↓+NaNO3}$

  $\rightarrow$ $\text{Loại B) BaCl2, Na2CO3}$

  $\text{BaCl2+Na2CO3$\rightarrow$2NaCl+BaCO3↓}$

  $\rightarrow$ $\text{Loại C) K2SO4, BaCl2}$

  $\text{K2SO4+BaCl2$\rightarrow$2KCl+BaSO4↓}$

  $\rightarrow$ $\text{Chọn D vì phản ứng không tạo kết tủa nên phản ứng với nhau}$

  #PAYACC

   

  0
  2022-06-30T18:38:35+00:00

  Đáp án:

  D

  Giải thích các bước giải:

  NaCl + AgNO3 -> AgCl + NaNO3 (AgCl kết tủa) => có phản ứng

  CaCl2 + Na2CO3 -> CaCO3 + 2NaCl (CaCO3 kết tủa) => Có phản ứng

  K2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2KCl (BaSO4 kết tủa) => Có phản ứng

  MgSO4 + 2NaNO3 -> Mg(NO3)2 + Na2SO4 (không có kết tủa) => Không phản ứng

  Xin trả lời hay nhất =)))

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )