Môn Hóa Học Lớp 9 chia 78.4(g) hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 thành 2 phần đều nhau: phần 1: cho phần 1 tác dụng hết với DD axit HCL dư thu được 77.7(g) hỗn

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 chia 78.4(g) hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 thành 2 phần đều nhau:
phần 1: cho phần 1 tác dụng hết với DD axit HCL dư thu được 77.7(g) hỗn hợp muối khan
phần 2: phần 2 tác dụng vừa hết với 500ml dd Y gồm HCL và H2SO4(loãng) thu được 83.95(g) hỗn hợp muối khan
xác định khối lượng của mỗi chất trong X và tính nồng độ mol của dd Y Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 5 tháng 2022-06-30T19:08:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T19:10:42+00:00

  Bạn tham khảo:

  Phần 1:

  $n_{FeO}=a(mol)$

  $n_{Fe_2O_3}=b(mol)$

  $m_{hh}=71a+160b=\dfrac{78,4}{2}(1)$

  $FeO+2HCl \to FeCl_2+H_2O$

  $Fe_2O_3+6HCl \to 2FeCl_3+3H_2O$

  $m_{Khan}=127a+162,5b=77,7(2)$

  $(1)(2)$

  $a=0,1$

  $b=0,2$

  $\%m_{FeO}=\dfrac{0,1.72}{39,2}.100\%=18,37\%$

  $\%m_{Fe_2O_3}=81,63\%$

  Phần 2:

  $n_{HCl}=x(mol)$

  $n_{H_2SO_4}=y(mol)$

  $m_{Khan}=m_{Fe}+m_{Cl^{-}}+m_{SO_4^{2-}}$

  $m_{Khan}=56.0,1+56.0,2.2+35,5x+96y=83,95$

  $\to 35,5x+96y=55,95(*)$

  Bảo toàn điện tích:

  $2n_{Fe^{2+}}+3n_{Fe^{3+}}=n_{Cl^{-}}+2n_{SO_4^{2-}}$

  $2.0,1+0,2.2.3=x+2y$

  $\to x+2y=1,4(**)$

  $(*)(**)$

  $x=0,9$

  $y=0,25$

  $CM_{HCl}=\dfrac{0,9}{0,5}=1,8M$

  $CM_{H_2SO_4}=\dfrac{0,25}{0,5}=0,5M$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )