Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 0,2mol CaCO 3 nguyên chất tác dụng với axit HCl dư. Thể tích khí thoát ra ở (đktc) là

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 0,2mol CaCO 3 nguyên chất tác dụng với axit HCl dư. Thể tích khí thoát ra ở (đktc) là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 5 tháng 2022-06-30T08:26:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T08:27:26+00:00

  Đáp án:, CaCO3 + 2 HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

  0,2……………………………………0,2 (mol)

  nCaCO3 = 0,2 (mol)

  => VCO2 = 0,2.22,4=4,48 (l)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-06-30T08:27:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  PTHH: `CaCO_3 + 2HCl -> CaCl_2 + CO_2↑ + H_2 O`

  Theo PT: `nCO_2 = nCaCO_3 = 0,2 (mol)`

  `-> V_{CO_2} = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )