Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 105ml dd HCl 10% (khối lượng riêng là 1,05 g/ml) vào 455 ml dd NaOH 5% (D = 1,06 g/ml) được dd A. Thêm 367,5gam dd H2SO4 4% vào dd

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 105ml dd HCl 10% (khối lượng riêng là 1,05 g/ml) vào 455 ml dd NaOH 5%
(D = 1,06 g/ml) được dd A. Thêm 367,5gam dd H2SO4 4% vào dd A thu được dd B. Đem
làm bay hơi dd B rồi đun nóng ở 5000C thu được chất rắn là một muối khan có khối
lượng m gam. Tính giá trị của M? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 33 phút 2022-09-19T12:35:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T12:36:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   NaOH+HCl——->NaCl+H2O

  mNaOH=5*455*1.06/100=24.115(g)

  nNaOH=24.115/40=0.6(mol)

  mHCl=10*105*1.05/100=11.025(g)

  nHCl=11.025/36.5=0.3(g)

  xét tỉ lệ nHCl/1=0.3<nNaOH/1=0.6

  ⇒nNaOH dư 0.3 mol

  2NaOH+H2SO4—->Na2SO4+2H2O

  nH2SO4=4%*367.5/98=0.15(mol)

  nH2SO4=nNa2SO4=0.15(mol)

  mNa2SO4=17.85(g)

  mNaCl=17.55(g)

  M=17.85+17.55=35.4(g)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )