Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 14,2g P2O5 tan hết trong nước thu được 150 ml dung dịch A a) xác định chất tan trong dung dịch A b) tính CM chất tan trong dung dịc

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 14,2g P2O5 tan hết trong nước thu được 150 ml dung dịch A
a) xác định chất tan trong dung dịch A
b) tính CM chất tan trong dung dịch A
c) cho 200 ml dung dịch NaOH 0,2M tác dụng với 150ml dung dịch CuSO4 0,1M. Tính khôi lượng kết tủa thu được. Nung đến khối không đổi, tính khối lượn chất rắn thu được sau khi nung Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 4 ngày 2022-05-08T19:35:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T19:37:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Chất tan trong A là `P_2O_5` 

  b) Nồng độ chất tan là:

  Đổi 150ml = 0,15l

  `nP_2O_5` = $\frac{14,2}{142}$ = 0,1 mol

  CM = $\frac{0,1}{0,15}$ = 0,67 M

  c) 

  `nNaOH` = $\frac{200}{1000}$  . 0,2 = 0,04 mol

  `nCuSO_4` = $\frac{150}{1000}$. 0,1 = 0,015 mol

  Phương trình phản ứng:

  2NaOH + `CuSO_4`→ `Na_2SO_4` + `Cu(OH)_2`

  $\frac{0,04}{2}$ > $\frac{0,015}{1}$ 

  → nNaOH dư, tính theo `nCuSO_4`

  Theo phương trình `nCu(OH)_2` = n`CuSO_4` = 0,015 mol

  Khối lượng kết tủa là:

  `mCu(OH)_2` = 0,015 . 98 = 1,47g

  `Cu(OH)_2` → CuO + H2O

  Theo phương trình:

  nCuO = `nCu(OH)_2` = 0,015 mol

  → mCuO = 0,015 . 80 = 1,2g

  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )