Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 14g canxi oxit, CaO tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ, sau đó trung Hoà dung dịch bazơ bằng dung dịch H2SO4 a. Viế

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 14g canxi oxit, CaO tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ, sau đó trung Hoà dung dịch bazơ bằng dung dịch H2SO4
a. Viết các phương trình hoá học xảy ra
b. Tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được
c. Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên
(Biết : H=1, S=32, O=10, Ca=40) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 4 tháng 2022-01-06T22:49:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T22:50:58+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} b,\ C_{M_{Ca(OH)_2}}=0,5\ M.\\ c,\ V_{\text{dd H$_2$SO$_4$}}=107,456\ ml.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\\ PTHH:\\ CaO+H_2O\to Ca(OH)_2\ (1)\\ Ca(OH)_2+H_2SO_4\to CaSO_4\downarrow+2H_2O\ (2)\\ b,\\ n_{CaO}=\dfrac{14}{56}=0,25\ mol.\\ Theo\ pt\ (1):\ n_{Ca(OH)_2}=n_{CaO}=0,25\ mol.\\ \Rightarrow C_{M_{Ca(OH)_2}}=\dfrac{0,25}{0,5}=0,5\ M.\\ c,\\ Theo\ pt\ (2):\ n_{H_2SO_4}=n_{Ca(OH)_2}=0,25\ mol.\\ \Rightarrow m_{\text{dd H$_2$SO$_4$}}=\dfrac{0,25\times 98}{20\%}=122,5\ g.\\ \Rightarrow V_{\text{dd H$_2$SO$_4$}}=\dfrac{122,5}{1,14}=107,456\ ml.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2022-01-06T22:51:20+00:00

  Chúc bạn học tốt !

   

  mon-hoa-hoc-lop-9-cho-14g-cani-oit-cao-tac-dung-voi-nuoc-thu-duoc-0-5-lit-dung-dich-bazo-sau-do

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )