Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 39,6 g hỗn hợp gồm KHSO3 và K2CO3 vào 400 g dung dịch HCl 7,3%. Sau phản ứng thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 25,33 và 1 d

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 39,6 g hỗn hợp gồm KHSO3 và K2CO3 vào 400 g dung dịch HCl 7,3%. Sau phản ứng thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 25,33 và 1 dung dịch A.
A)chứng minh hỗn hợp hết
B) tìm C% của dd A Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 3 ngày 2022-05-09T12:36:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T12:37:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)Ta có:$400g$ dung dịch $HCl$
  ⇒$m_HCl = 29,2(g)$

  ⇒$n_HCl = 0,8(mol)$
  Ta có phương trình hóa học:

  $K_2CO_3 + 2HCl → 2KCl + H_2O + CO_2 (1)$

  $KHSO_3 + 2HCl → KCl + H_2O + SO_2 (2)$

  Nếu trong hỗn hợp $X$ có:$KHSO_3$
  ⇒$n_X= 0,33 (mol)$
  Nếu trong hỗn hợp $X$ có:$K2CO_3$
  ⇒$n_X= 0,29 (mol)$
  ⇒$0,29 < n_X< 0,33 (mol)$
  ⇒axit vẫn thừa sau phản ứng trên.

  ⇒Hỗn hợp $X$ đã hết.

  b,Gọi số mol của $KHSO-3$$;K2CO3$ trong hỗn hợp là:$x;y(x, y > 0)$
  $120x + 138y = 39,6 (g)(a)$
  Vì hỗn hợp $X$ gồm $CO_2$ và $SO_2$
  $M= 50,66 (g/mol)$

  ⇒$2X=Y$
  Từ $(a)$
  ⇒$x = 0,1 (mol); y = 0,2 (mol)$
  ⇒$n_KCl = 0,4 (mol)$

  ⇒$m_KCl = 29,8 (g)$
  ⇒nCO2 = x = 0,1 (mol)

  ⇒$m_CO2 = 4,4 (g)$
  ⇒$nSO2 = 0,2 (mol)$

  ⇒$mSO2 = 12,8 (g)$
  $m_dd =(m_Kl + m_axit )- m_k = 422,4 (g)$
  $n_HCl= 0,6 (mol)

  $n_HCl = 0,2 (mol)$
  ⇒$m_HCl = 7,3 (g)$
  $C$%$KCl = 7,05$%
  $C$%$HCl =1,73$%

  @hoangminh

  #ourteam

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )