Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 5 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO và Fe3O4 phản ứng hết với H2 dư thu được 0,08 mol H2O. Mặt khác nếu lấy 5 gam X cho tác dụng vừ

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 5 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO và Fe3O4 phản ứng hết với H2 dư thu được 0,08 mol H2O. Mặt khác nếu lấy 5 gam X cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M. Tính khối lượng muối tạo thành.
pls help Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 1 năm 2022-05-07T13:49:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T13:50:29+00:00

  Bạn xem hình

  mon-hoa-hoc-lop-9-cho-5-gam-hon-hop-gom-cuo-fe2o3-feo-va-fe3o4-phan-ung-het-voi-h2-du-thu-duoc-0

  0
  2022-05-07T13:50:58+00:00

  Đáp án:

  \(  {m_{muối}} = 10,4{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Sơ đồ phản ứng:

  \(X + {H_2}\xrightarrow{{}}kl + {H_2}O\)

  \(X + \left\{ \begin{gathered}
    {H_2}S{O_4} \hfill \\
    HCl \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.\xrightarrow{{}}muối + {H_2}O\)

  Gọi thể tích dung dịch axit là \(V\)

  \( \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,5V{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{HCl}} = V{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{H_2}O{\text{(1)}}}} = {n_O} = {n_{{H_2}O(2)}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} + \frac{1}{2}{n_{HCl}} = V = 0,08\)

  Bảo toàn khối lượng:

  \({m_X} + {m_{HCl}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} = {m_{muối}} + m{ _{{H_2}O}}\)

  \( \to 5 + 0,5V.98 + V.36,5 = {m_{muối}} + 0,08.18\)

  \( \to {m_{muối}} = 10,4{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )