Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 6,75g Al tác dụng 200ml aM CuCl2 và bM FeCl2 . Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dd Y và 23,4g chất rắn. Cho y tác dụng với NaOH

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho 6,75g Al tác dụng 200ml aM CuCl2 và bM FeCl2 . Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dd Y và 23,4g chất rắn. Cho y tác dụng với NaOH dư thu được 2,25g chất rắn. Tính a và b Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2022-05-07T15:20:15+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T15:21:18+00:00

  Mol Al = 0.25 giả sử Al chỉ pư với CuCl2 thì chất rắn tạo ra = 0.25 x 1.5 x 64 = 24g > 23.4g
  Suy ra trong chất rắn có Fe. Và CuCl2 pư hết, dd FeCl2 chỉ pư 1 phần.
  Gọi mol CuCl2 = x và mol FeCl2 pư = y
  Ta có 64x + 56y = 23,4
  2/3x + 2/3y = 0.25
  Giải hệ đc x và y.
  2,25 g chất rắn là Fe(OH)2 vì nhôm oxit tan trong kiềm dư.
  Mol Fe(OH)2 = 0.025 mol
  Vậy a = x/0.2 =….
  b = (y+0.025)/0.2 =…

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )