Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất : CH4,C2H4, H2, C2H5OH, O2, Cl2, CH3COOH. cặp chất nào phản ưng với nhau từng đôi một? Viết PTHH ghi rõ điều kiện phản ứng

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất : CH4,C2H4, H2, C2H5OH, O2, Cl2, CH3COOH. cặp chất nào phản ưng với nhau từng đôi một? Viết PTHH ghi rõ điều kiện phản ứng
giúp mk vs, mk cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 1 tuần 2022-01-10T16:42:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T16:44:05+00:00

  Đáp án:

  $CH4 + 2O2 -to-> CO2 + 2H2O$

  $CH4 + Cl2 –> CH3Cl + HCl$

  $C2H4 + H2 -Ni, to-> C2H6$

  $C2H4 + 3O2 -to-> 2CO2 + 2H2O$

  $C2H4 + Cl2 –> C2H3Cl + HCl$

  $C2H4 + CH3COOH –> CH3COOC2H5$ 

  $2H2 + O2 -to-> 2H2O$

  $H2 + Cl2 -as-> 2HCl$

  $C2H5OH + 3O2 -to-> 2CO2 + 3H2O$

  $C2H5OH + CH3COOH <-H2SO4đ, 140^{o}C-> CH3COOC2H5 + H2O$

  0
  2022-01-10T16:44:13+00:00

  $CH_4+2O_2\buildrel{{t^o}}\over\to CO_2+2H_2O$ 

  $CH_4+Cl_2\buildrel{{as}}\over\to CH_3Cl+ HCl$ 

  $C_2H_4+H_2\buildrel{{Ni, t^o}}\over\to C_2H_6$

  $C_2H_4+3O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2CO_2+2H_2O$

  $C_2H_4+Cl_2\to C_2H_4Cl_2$

  $2H_2+O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2H_2O$

  $H_2+Cl_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2HCl$

  $C_2H_5OH+3O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2CO_2+3H_2O$

  $C_2H_5OH+CH_3COOH\buildrel{{H_2SO_4, t^o}}\over\rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5+ H_2O$

  $2O_2+CH_3COOH\buildrel{{t^o}}\over\to 2CO_2+2H_2O$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )