Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất:Na2CO3, BaCl2, BaCO3,Cu(OH)2, Fe, ZnO. Chất nào ở trên phản ứng với dd H2SO4 loãng để tạo thành: a. chất tạo thành kết tủa

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất:Na2CO3, BaCl2, BaCO3,Cu(OH)2, Fe, ZnO. Chất nào ở trên phản ứng với dd H2SO4 loãng để tạo thành:
a. chất tạo thành kết tủa màu trắng
b. khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí
c. khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy
d. chất kết tủa màu trắng đồng thời có chất khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy
e. dd có màu xanh lam
f. dd không màu
viết các PTHH cho các phản ứng trên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 5 tháng 2022-07-02T22:44:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-02T22:45:42+00:00

  a, 

  BaCl2+ H2SO4 -> BaSO4+ 2HCl 

  BaCO3+ H2SO4 -> BaSO4+ CO2+ H2O 

  b, 

  Fe+ H2SO4 -> FeSO4+ H2 

  c, 

  Na2CO3+ H2SO4 -> Na2SO4+ CO2+ H2O 

  BaCO3+ H2SO4 -> BaSO4+ CO2+ H2O 

  d, 

  BaCO3+ H2SO4 -> BaSO4+ CO2+ H2O 

  e, 

  Cu(OH)2+ H2SO4 -> CuSO4+ 2H2O 

  f, 

  Na2CO3+ H2SO4 -> Na2SO4+ CO2+ H2O 

  Fe+ H2SO4 -> FeSO4+ H2 

  ZnO+ H2SO4 -> ZnSO4+ H2O

  0
  2022-07-02T22:46:04+00:00

  a)

  Tạo kết tủa trắng là \(BaSO_4\)

  \(BaC{l_2} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}BaS{O_4} + 2HCl\)

  b)

  Khí nhẹ hơn và cháy được trong không khí là \(H_2\)

  \(F{\text{e}} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}F{\text{e}}S{O_4} + {H_2}\)

  c)

  Khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy là \(CO_2\)

  \(N{a_2}C{O_3} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + C{O_2} + {H_2}O\)

  d)

  Chất kết tủa trắng là \(BaSO_4\); khí là \(CO_2\)

  \(BaC{{\text{O}}_3} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}BaS{O_4} + C{O_2} + {H_2}O\)

  e)

  Dung dịch màu xanh là \(CuSO_4\)

  \(Cu{(OH)_2} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}CuS{O_4} + 2{H_2}O\)

  f)

  Dung dịch không màu là \(ZnSO_4\)

  \(ZnO + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}ZnS{O_4} + {H_2}O\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )