Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất sau: H2O, Na2O, CO2, CuO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là: A.4 B.5 C.6 D.3

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất sau: H2O, Na2O, CO2, CuO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:
A.4
B.5
C.6
D.3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 4 tháng 2022-01-14T05:00:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T05:02:03+00:00

  B.5

  $Na_2O+H_2O\to 2NaOH \\CO_2+H_2O\to H_2CO_3 \\CuO+2HCl\to CuCl_2+H_2O \\Na_2O+2HCl\to 2NaCl+H_2O\\Na_2O+CO_2\to Na_2CO_3$

  0
  2022-01-14T05:02:14+00:00

  Đáp án: `B.5`

   

  Giải thích các bước giải:

  `H_2O+Na_2O->2NaOH`

  `H_2O+CO_2⇆H_2CO_3`

  `Na_2O+CO_2->Na_2CO_3` 

  `HCl+Na_2O->NaCl+H_2O`

  `HCl+CuO->CuCl_2+H_2O`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )