Môn Hóa Học Lớp 9 cho các chất sau: Na2CO3, K2SO4, Ca(NO3)2, MgCl2, BaCO3, MgSO4, Cu(CO3)2. Lập PTHH của PƯ( NẾU CÓ)khi các chất tác dụng với nhau từng d

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 cho các chất sau: Na2CO3, K2SO4, Ca(NO3)2, MgCl2, BaCO3, MgSO4, Cu(CO3)2. Lập PTHH của PƯ( NẾU CÓ)khi các chất tác dụng với nhau từng dôi một Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 3 tháng 2022-09-25T08:52:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T08:54:02+00:00

  UwU
  mon-hoa-hoc-lop-9-cho-cac-chat-sau-na2co3-k2so4-ca-no3-2-mgcl2-baco3-mgso4-cu-co3-2-lap-pthh-cua

  0
  2022-09-25T08:54:08+00:00

  Na2CO3 + Ca(NO3)2 —> CaCO3↓ + 2NaNO3

  Na2CO3 + MgCl2 —> MgCO3↓ + 2NaCl

  K2SO4 + MgCl2 —> MgSO4↓ + 2KCl

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )