Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất : so2 , CuO , Fe2O3 , K2O , đồng sắt; Mg(OH)2 Hãy cho biết những chất nào tác dụng với a) nước b)axit clohiđric c) NaOH V

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất : so2 , CuO , Fe2O3 , K2O , đồng sắt; Mg(OH)2
Hãy cho biết những chất nào tác dụng với
a) nước
b)axit clohiđric
c) NaOH
Viết phương trình phản ứng( nếu có)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 3 ngày 2022-05-09T09:10:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T09:11:07+00:00

  Đáp án: a;

  Oxit Axit:SO2;SO3;N2O5;P2O5;CO2

  Oxit Bazo:CuO;CaO;MgO;Na2O;FeO;Fe2O3;BaO;K2O

  b;

  Tác dụng với nước:

  SO2 + H2O -> H2SO3

  SO3 + H2O->H2SO4

  CaO + H2O -> Ca(OH)2

  Na2O + H2O ->2NaOH

  N2O5 + H2O->2HNO3

  CO2 + H2O ->H2CO3

  BaO + H2O -> Ba(OH)2

  K2O+ H2O ->2KOH

  Tác dụng với HCl:

  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O

  CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O

  MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O

  Na2O + 2HCl->2NaCl + H2O

  FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2O

  Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

  BaO + 2HCl -> BaCl2 + H2O

  K2O + 2HCl -> 2KCl + H2O

  Tác dụng với KOH:

  2KOH + SO2 -> K2SO3 + H2O

  2KOH + SO3 -> K2SO4 + H2O

  2KOH + N2O5 -> 2KNO3 + H2O

  6KOH + P2O5 -> 2K3PO4 + 3H2O

  2KOH + CO2 -> K2CO3 + H2O

  Giải thích các bước giải:

  0
  2022-05-09T09:11:18+00:00

  Đáp án: a So2, K2o

  b CuO, Fe2o3, Mg(OH)2

  c SO2

  Giải thích các bước giải: so2 + h2o -> h2so3

  k2o + h2o -> koh

  cuo + hcl -> cucl2 + h2o

  fe2o3 + hcl -> fecl3 +h2o

  mg(oh)2 + hcl ->mgcl2 + h2o

  so2 + naoh -> na2so3 + h2o

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )