Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các hợp chất sau : CACO3 , C2H6O c4h10 nano3 c6h6 c2h5oh co2 naoh ch3 no3 Hãy chỉ ra hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các hợp chất sau : CACO3 , C2H6O c4h10 nano3 c6h6 c2h5oh co2 naoh ch3 no3
Hãy chỉ ra hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 3 ngày 2022-05-09T04:41:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T04:42:39+00:00

  Các hợp  chất vô cơ là:

  \(CaCO_3;NaNO_3;CO_2;NaOH\)

  Các hợp chất hữu cơ là:

  \(C_2H_6O;C_4H_{10};C_6H_6;C_2H_5OH;CH_3NO_3\)

  0
  2022-05-09T04:43:11+00:00

  $\begin{array}{|c|c|}\hline \rm Hợp\ chất\ vô\ cơ&\rm CaCO_3;\ NaNO_3;\ CO_2;\ NaOH\\\hline \rm Hợp\ chất\ hữu\ cơ&\rm C_2H_6O;\ C_4H_{10};\ C_6H_6;\ C_2H_5OH;\ CH_3NO_3\\\hline\end{array}$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )