Môn Hóa Học Lớp 9 Cho m (g) phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được dd X. Nhỏ từ từ 150 ml Ba(OH)2 1M vào X thu được 42,75 g kết tủa và dung dịch Y. Thêm

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho m (g) phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được dd X. Nhỏ từ từ 150 ml Ba(OH)2 1M vào X thu được 42,75 g kết tủa và dung dịch Y. Thêm tiếp 225 ml Ba(OH)2 1M vào Y lại thu được 61,005 gam kết tủa Z. Nếu cho NaOH vào Z thấy kết tủa tan ra một phần. Xác định m. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 23 phút 2022-12-31T18:18:50+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho m (g) phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được dd X. Nhỏ từ từ 150 ml Ba(OH)2 1M vào X thu được 42,75 g kết tủa và dung dịch Y. Thêm

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho m (g) phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được dd X. Nhỏ từ từ 150 ml Ba(OH)2 1M vào X thu được 42,75 g kết tủa và dung dịch Y. Thêm tiếp 225 ml Ba(OH)2 1M vào Y lại thu được 61,005 gam kết tủa Z. Nếu cho NaOH vào Z thấy kết tủa tan ra một phần. Xác định m. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 2 ngày 2022-12-30T02:12:09+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-30T02:13:29+00:00

  Đáp án:

  mKAl(SO4)2.12H2O = 118,5(g)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol KAl(SO4)2.12H2O là x

  Hòa tan KAl(SO4)2.12H2O vào nước thu được X gồm K+ (x mol), Al3+ (x mol), SO4 2- (2x mol)   

  Cho thêm Ba(OH)2 vào Y thấy lượng kết tủa tăng → trong Y vẫn còn Al3+ và SO42-

  Kết tủa Z tan 1 phần trong NaOH → trong Z có Al(OH)3

  nBa(OH)2 cho vào lần 1 = 0,15 . 1 = 0,15 mol

  nBa(OH)2 cho vào lần 2 = 0,225 . 1 = 0,225 mol

  mAl(OH)3 bị hòa tan = ${{0,225.42,75} \over {0,15}} – 61,005 = 3,12(g)$

  mAl(OH)3 bị hòa tan = 3,12 : 78 = 0,04 mol

  Kết thúc 2 phản ứng có 0,15 + 0,225 = 0,375 mol Ba(OH)2 thu được 42,75 + 61,005 = 103,755 (g) kết tủa gồm BaSO4; Al(OH)3 (x – 0,04) mol

  Trong dung dich thu được có K+ (x mol), AlO2- (0,04 mol)

  x > 0,04 → trong dung dịch còn SO4 2-

  → nBaSO4 = nBa2+ = 0,375 mol

  → 233 . 0,375 + (x-0,04).78 = 103,755

  → x = 0,25

  → mKAl(SO4)2.12H2O = 0,25 . 474 = 118,5(g)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )