Môn Hóa Học Lớp 9 Co 6 lo dung cac dung dich mat nhan sau: NaOH FeCl3 MgCl2 AlCl3 NH4NO3 Cu(NO3)2. Chi duoc dung qui tim, hay trinh bay cach thi nghiem d

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Co 6 lo dung cac dung dich mat nhan sau: NaOH FeCl3 MgCl2 AlCl3 NH4NO3 Cu(NO3)2. Chi duoc dung qui tim, hay trinh bay cach thi nghiem de phan biet cac dung dich tren Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 2 tháng 2022-10-04T14:50:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T14:51:36+00:00

  Trích mẫu thử và đánh số:

  – Cho quỳ tím vào các mẫu thử: 
  Quỳ tím hóa xanh: $NaOH$

  Quỳ tím không đổi màu : các chất còn lại.
  Cho dd $NaOH$ vừa loại được vào các chất còn lại :

  – Chất tạo kết tủa nâu đỏ: $FeCl_3$

  – Chất tạo kết tủa trắng: $MgCl_2$
  – Chất tạo kết tủa keo trắng rồi tan dần: $AlCl_3$
  – Chất tạo kết tủa xanh lơ : $Cu(OH)_2$
  – Chất có khí có mùi khai thoát ra
  PTHH: 
  $FeCl_3+3NaOH\xrightarrow{}Fe(OH)_3+3NaCl$

  $MgCl_2+2NaOH\xrightarrow{}Mg(OH)_2+2NaCl$
  $Cu(NO_3)_2+2NaOH\xrightarrow{}Cu(OH)_2+2NaNO_3$
  $AlCl_3+3NaOH\xrightarrow{}Al(OH)_3+3NaCl$

  $Al(OH)_3+NaOH\xrightarrow{}NaAlO_2+2H_2O$

  $NaOH+NH_4NO_3\xrightarrow{}NaNO_3+NH_3+H_2O$

  0
  2022-10-04T14:51:37+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  _Trích mẫu thử

  _Nhúng quỳ vào 6 mẫu thử. Nhận ra `NaOH` làm quỳ xanh còn lại thì quỳ không đổi màu

  _Cho `NaOH` tới dư vào 5 mẫu thử còn lại:

       + mẫu thử tạo khí mùi khai: `NH_4NO_3`

       + mẫu thử tạo kết tủa màu xanh lam: `Cu(NO_3)_2`

       + mẫu thử tạo kết tủa nâu đỏ: `FeCl_3`

       + mẫu thử tạo kết tủa trắng: `MgCl_2`

       + mẫu thử tạo kết tủa trắng keo sau đó kết tủa lại bị hòa tan: `AlCl_3`

  `NH_4NO_3 + NaOH \to NaNO_3 + NH_3 + H_2O`

  `FeCl_3 + 3NaOH \to Fe(OH)_3 + 3NaCl`

  `MgCl_2 + 2NaOH \to Mg(OH)_2 + 2NaCl`

  `Cu(NO_3)_2 + 2NaOH \to Cu(OH)_2 + 2NaNO_3`

  `AlCl_3 + 3NaOH \to Al(OH)_3 + 3NaCl`

  `Al(OH)_3 + NaOH \to NaAlO_2 + 2H_2O`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )