Môn Hóa Học Lớp 9 Có những bazơ sau: Cu(OH)2 , NaOH , Ba(OH)2 a. Tác dụng được với dung dịch HCl b.Tác dụng với CO2 c.Bị nhiệt phân d. Đổi màu quỳ tìm Gi

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Có những bazơ sau: Cu(OH)2 , NaOH , Ba(OH)2
a. Tác dụng được với dung dịch HCl
b.Tác dụng với CO2
c.Bị nhiệt phân
d. Đổi màu quỳ tìm
Giúp mình với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 3 tháng 2022-02-23T01:27:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-23T01:29:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Tất cả các bazơ đều tác dụng với axit HCl:

  Cu(OH)2 + 2HCl ==>CuCl2 + 2H2O

  NaOH + HCl ==> NaCl +  H2O

  Ba(OH)2 + 2HCl ==> BaCl2 + 2H2O

  b) Chỉ có Cu(OH)2 là bazơ không tan nên bị nhiệt phân hủy:

  Cu(OH)2 ==> CuO + H2O

  c) Những bazơ tác dụng với CO2 là NaOH và Ba(OH)2.

  2NaOH + CO2 ==> Na2CO3 + H2O

  Ba(OH)2 + CO2 ==> BaCO3 + H2O

  d) Những bazơ đổi màu quỳ tím thành màu xanh là NaOH và Ba(OH)2.

 1. hoaianh
  0
  2022-02-23T01:29:56+00:00

  a. Tác dụng với $HCl$: $Cu(OH)_2 , NaOH , Ba(OH)_2$

  $Cu(OH)_2+2HCl→CuCl_2+2H_2O$

  $NaOH+HCl→NaCl+H_2O$

  $Ba(OH)_2+2HCl→BaCl_2+2H_2O$

  b. Tác dụng với $CO_2$: $ NaOH , Ba(OH)_2$

  $CO_2+2NaOH→Na_2CO_3+H_2O$

  $CO_2+Ba(OH)_2→BaCO_3↓+H_2O$

  c. Bị nhiệt phân: $Cu(OH)_2$ 

  $Cu(OH)_2\xrightarrow{t^o} CuO+H_2O$

  d. Đổi màu quỳ tìm: $Ca(OH)_2 ;NaOH$

  Dung dịch bazo làm đổi màu quỳ tím.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )