Môn Hóa Học Lớp 9 cứu cần gấp xin các cao nhân chỉ giáo !!

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 cứu cần gấp xin các cao nhân chỉ giáo !! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-cuu-can-gap-in-cac-cao-nhan-chi-giao

in progress 0
Lyla 8 tháng 2022-09-01T13:55:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T13:56:31+00:00

  A) những chất tác dụng với H2O là : CaO ; SO3

   PTHH : SO3 + H2O -> H2SO4

  CaO + H2O ->Ca(OH)2

   b) Những chất tác dụng với h2so4 là : CaO , MgO,Fe2O3

  PTHH : CaO + H2SO4 ->CaSO4 + H2O 

  MgO + H2SO4 ->MgSO4 + H2O

  Fe2O3 +3H2SO4 ->Fe2(SO4)3 +3H2O

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )