Môn Hóa Học Lớp 9 . Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2 B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2;

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 . Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là
A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2
D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 5 tháng 2022-07-03T02:20:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T02:21:46+00:00

  Đáp án:

  Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là
  A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
  B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
  C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2
  D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

  Giải thích các bước giải:

  Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là
  A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
  B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
  C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2
  D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

  0
  2022-07-03T02:22:10+00:00

  $A. Cu(OH)_2 ; Zn(OH)_2; Al(OH)_3; Mg(OH)_2$

  Vì bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit bazơ tương ứng và nước

  $NaOH;KOH;Ba(OH)_2$ là bazơ tan

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )