Môn Hóa Học Lớp 9 Dãy các chất tác dụng với dd NaOH A.H2SO4,CaCO3,CuSO4,CO2 B.SO2,FeCl3,NaHCO3,CuO C.H2SO4,SO2,CO2,FeCl3,Al D.CuSO4,CuO,FeCl3,SO2

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Dãy các chất tác dụng với dd NaOH
A.H2SO4,CaCO3,CuSO4,CO2
B.SO2,FeCl3,NaHCO3,CuO
C.H2SO4,SO2,CO2,FeCl3,Al
D.CuSO4,CuO,FeCl3,SO2
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 6 tháng 2022-05-29T05:10:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T05:11:28+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   C. H2SO4,SO2,CO2,FeCl3,Al

  0
  2022-05-29T05:11:37+00:00

  Đáp án:

  Dãy các chất tác dụng với dd NaOH

  A.H2SO4,CaCO3,CuSO4,CO2

  B.SO2,FeCl3,NaHCO3,CuO

  C.H2SO4,SO2,CO2,FeCl3,Al

  D.CuSO4,CuO,FeCl3,SO2

   chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )