Môn Hóa Học Lớp 9 để trung hòa 200g dung dịch NaOH 5% cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 24,5%. nếu dùng dung dịch hcl 2M thì cần bao nhiêu ml để trung hò

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 để trung hòa 200g dung dịch NaOH 5% cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 24,5%. nếu dùng dung dịch hcl 2M thì cần bao nhiêu ml để trung hòa vừa hết lượng NaOH nói trên
Ps cảm ơn ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 9 tháng 2022-08-12T14:18:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T14:19:39+00:00

  Đáp án:

  \({m_{dd{\text{ }}{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = 50{\text{ gam}}\)

  \({V_{dd{\text{HCl}}}} = 0,125{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \({m_{NaOH}} = 200.5\%  = 10{\text{ gam}} \to {{\text{n}}_{NaOH}} = \frac{{10}}{{40}} = 0,25{\text{ mol}}\)

  \(2NaOH + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  Ta có: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{1}{2}{n_{NaOH}} = 0,125{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,125.98 = 12,25{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{dd\;{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = \frac{{12,25}}{{24,5\% }} = 50{\text{ gam}}\)

  \(NaOH + HCl\xrightarrow{{}}NaCl + {H_2}O\)

  \( \to {n_{HCl}} = {n_{NaOH}} = 0,25{\text{ mol}} \to {{\text{V}}_{HCl}} = \frac{{{n_{HCl}}}}{{{C_{M{\text{ HCl}}}}}} = \frac{{0,25}}{2} = 0,125{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )