Môn Hóa Học Lớp 9 đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ có A thu đc 33,85g CO2 và 6,94g H2O. dA/kk là 2,69 .xác định CTPT của A ? cần gấp :(((((

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ có A thu đc 33,85g CO2 và 6,94g H2O. dA/kk là 2,69 .xác định CTPT của A ? cần gấp :((((( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 7 tháng 2022-08-20T20:00:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T20:01:41+00:00

  Đáp án:

  Công thức phân tử của `A` là `C_6H_6`

  Giải thích các bước giải:

  `+ n_{CO_2} = (33,85)/(44) = 0,77` `mol`

  `-> n_C = n_{CO_2} = 0,77` `mol`

  `-> m_C = 0,77 . 12 = 9,23` `gam`

  `+ n_{H_2O} = (6,94)/(18) = 0,385` `mol`

  `-> n_H = 2 . n_{H_2O} = 0,77` `mol`

  `-> m_H = 0,77 . 1 = 0,77` `gam`

  Áp dụng dụng định luật bảo toàn khối lượng : 

  `m_{O(A)} = 10 – 9,23 – 0,77 = 0` `gam`

  Vậy hợp chất hữu cơ `A` không chứa nguyên tố `O` và các nguyên tố khác . 

  Gọi công thức tổng quát là `C_xH_y`

  `x : y = 0,77 : 0,77 = 1 : 1`

  Vậy công thức đơn giản của `A` là `CH`

  Đặt công phân tử là `(CH)_n`

  `M_A = 2,69 . 29 = 78` $\text{(gam/mol)}$

  `-> (12 + 1) . n = 78`

  `-> 13 . n = 78`

  `-> n = 6`

  Vậy công thức phân tử của `A` là `C_6H_6`

  0
  2022-08-20T20:02:01+00:00

  Đáp án:

  $C_6H_6$

  Giải thích các bước giải:

  $M_A=2,69.29=78$

  $\Rightarrow n_A=\dfrac{10}{78}=0,128(mol)$

  $n_C=n_{CO_2}=\dfrac{33,85}{44}=0,77(mol)$

  Số C: $\dfrac{n_{CO_2}}{n_A}=6$

  $n_H=2n_{H_2O}=\dfrac{2.6,94}{18}=0,77(mol)$

  Số H: $\dfrac{n_H}{n_A}=6$

  Nhận thấy $m_C+m_H=0,77.12+0,77=10g$ nên A là hidrocacbon.

  Vậy CTPT A là $C_6H_6$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )