Môn Hóa Học Lớp 9 Dùng 1 kim loại hãy nhận biết dd NaCl, HCl, NaNO3. PHUONG PHAP HH

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Dùng 1 kim loại hãy nhận biết dd NaCl, HCl, NaNO3. PHUONG PHAP HH Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 3 ngày 2022-01-14T22:41:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T22:43:51+00:00

  Cho kim loại Fe vào các hoá chất.

  – $HCl$ hoà tan Fe tạo khí không màu.

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  – Hai chất còn lại không hiện tượng.

  Chuẩn bị 2 ống nghiệm. Mỗi ống chứa 1 lượng vừa phải 2 chất chưa biết. Nhỏ từ từ $HCl$ vào 2 ống rồi cho Fe vào.

  – Ống chứa $NaNO_3$ có khí không màu, hoá nâu trong không khí bay ra.

  $Fe+4H^+ + NO_3^-\to Fe^{3+}+NO+2H_2O$

  $2NO+O_2\to 2NO_2$

  – Ống chứa $NaCl$ chỉ thấy khí không màu bay ra.

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )