Môn Hóa Học Lớp 9 Giải giùm em bài này

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Giải giùm em bài này Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-giai-gium-em-bai-nay

in progress 0
Faith 5 tháng 2022-07-03T10:42:05+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-07-03T10:43:46+00:00

  a)        2Al+      6HCl->        2AlCl3+        3H2

  (mol)   0,2                                                  0,3                        

  n H2= V/22,4= 6,72/22,4= 0,3(mol)

  -> m Al= n.M= 0,2.27= 5,4(g)

  b)          2Al+       3H2SO4->          Al2(SO4)3+      3H2 (1)

  (mol)     0,2            0,3                        0,1                 0,3                                     

                Al2O3+    3H2SO4->         Al2(SO4)3+      3H2O(2)

  (mol)      0,1                  0,3                  0,1                                                 

  m H2SO4= 294.20%= 58,8(g)

  -> n H2SO4 (1)(2)= m/M= 58,8/98= 0,6 (mol)

  -> n H2SO4 (2)= 0,6-0,3= 0,3(mol)

  => m Al2(SO4)3= n.M= (0,1+0,1).342= 0,2.342= 68,4 (g)

  m dd sau phản ứng= m Al+ m Al2O3+ m dd H2SO4- m H2

                                  = 5,4+ 0,1.102+ 294- 0,3.2= 309(g)

  => C% Al2(SO4)3= (m ct/ mdd).100%= (68,4/309).100%= 22,14%

                                    ~ Chúc bạn học tốt~

                           

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )