Môn Hóa Học Lớp 9 Giải giúp mình với! Dbedhvdhdhsfrqs

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Giải giúp mình với! Dbedhvdhdhsfrqs Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-giai-giup-minh-voi-dbedhvdhdhsfrqs

in progress 0
Samantha 2 tuần 2022-05-06T19:35:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T19:37:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cl2+H2⟶2HCl

  Fe + 2HClFeCl2 + H2    

  FeCl2 + 2NaOH→2NaCl + Fe(OH)2

  2HCl+Fe(OH)2⟶FeCl2+2H2O

  2H2O+O2+4Fe(OH)2⟶4Fe(OH)3

  2Fe(OH)3⟶Fe2O3+3H2O

  0
  2022-05-06T19:37:50+00:00

  Các phản ứng xảy ra:

  \(A\) là \(H_2\)

  \(B\) là \(HCl\)

  \(C\) là \(FeCl_2\)

  \(F\) là \(Fe(OH)_2\)

  \(G\) là \(Fe(OH)_3\)

  \(H\) là \(Fe_2O_3\)

  Các phản ứng xảy ra:

  \({H_2} + C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2HCl\)

  \(Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}\)

  \(FeC{l_2} + 2NaOH\xrightarrow{{}}Fe{(OH)_2} + 2NaCl\)

  \(Fe{(OH)_2} + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + 2{H_2}O\)

  \(4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}4Fe{(OH)_3}\)

  \(2Fe{(OH)_3}\xrightarrow{{{t^o}}}F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )