Môn Hóa Học Lớp 9 Giúp e vs. E cảm ơn nhiều ! Cho 200ml d d AlCl3 t/d vừa đủ với d d chứa 12gam NaOH thu được kết tủa A. Viet pTHH B. Tính nồng độ mol c

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Giúp e vs. E cảm ơn nhiều !
Cho 200ml d d AlCl3 t/d vừa đủ với d d chứa 12gam NaOH thu được kết tủa
A. Viet pTHH
B. Tính nồng độ mol của AlCl3 đã dùng
C. Lọc lấy kết tua thu được ở trên, đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn . Tính khối lượng chất rắn thu được Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 5 tháng 2022-06-30T08:08:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T08:09:35+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải: 

  a)

  PTHH : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

  TPT         1              3             1                3                             ( mol )

  TĐ          0,1           0,3          0,1              0,3                          ( mol )

                               n NaOH = m / M = 12 / 40 = 0,3 ( mol )

  b)

  đổi 200ml = 2 ( l )

  nồng độ mol của AlCl3 là:

                  CM AlCl3 = n / Vdd = 0,1 / 2 = 0.05 M

  c)

  khối lượng của Al(OH)3 là:

                   m Al(OH)3 = n . M = 0,1 . 168 = 16,8 ( g )

  0
  2022-06-30T08:10:08+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  AlC{l_3} + 3NaOH \to Al{(OH)_3} + 3NaCl\\
  b)\\
  {n_{NaOH}} = \dfrac{{12}}{{40}} = 0,3mol\\
  {n_{AlC{l_3}}} = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{3} = 0,1mol\\
  {C_{{M_{AlC{l_3}}}}} = \dfrac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5M\\
  c)\\
  2Al{(OH)_3} \to A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O\\
  {n_{Al{{(OH)}_3}}} = {n_{AlC{l_3}}} = 0,1mol\\
  {n_{A{l_2}{O_3}}} = \dfrac{{{n_{AlC{l_3}}}}}{2} = 0,05mol\\
  {m_{A{l_2}{O_3}}} = 0,05 \times 102 = 5,1g
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )