Môn Hóa Học Lớp 9 giúp mình ạaa, mình cảm ơn nhìuuuu

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 giúp mình ạaa, mình cảm ơn nhìuuuu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-giup-minh-aaa-minh-cam-on-nhiuuuu

in progress 0
Eva 5 tháng 2022-07-03T03:40:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T03:41:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. `Na_2 SO_4 + Ba(OH)_2 -> 2NaOH + BaSO_4↓`

  2. `Na_2 SO_3 + 2HCl -> 2NaCl + SO_2↑ + H_2 O`

  3. `CaCl_2 + 2AgNO_3 -> Ca(NO_3)_2 + 2AgCl↓`

  4. `Na_2 CO_3 + Ca(OH)_2 -> 2NaOH + CaCO_3`

  5. `MgCl_2 + H_2 SO_4 -X->`

  6. `Ca(HCO_3)_2` $\xrightarrow{t^o}$ `CaO + 2CO_2 + H_2 O`

  7. `BaCl_2 + NaNO_3 -X->`

  8. `KNO_3 + Fe(OH)_2 -X->`

  9. `ZnSO_4 + HCl -X->`

  10. `NaHCO_3 + NaOH -> Na_2 CO_3 + H_2 O`

  0
  2022-07-03T03:42:03+00:00

  Đáp án:

   Xem hình

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-9-giup-minh-aaa-minh-cam-on-nhiuuuu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )