Môn Hóa Học Lớp 9 Giúp mình với ạ. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái A.

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Giúp mình với ạ.
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái
A. lỏng và khí. B. rắn và lỏng. C. rắn và khí. D. rắn, lỏng, khí.
Câu 2: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường là:
A. S, P, N2, Cl2. B. C, S, Br2, Cl2. C. Cl2, H2, N2, O2. D. Br2, Cl2, N2, O2.
Câu 3: Dãy gồm các phi kim thể rắn ở điều kiện thường là:
A. S, P, C, Si. B. C, S, Br2, Cl2. C. S, H2, N2, O2. D. P, Cl2, C, Si.
Câu 4: Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là
A. oxi. B. brom. C. clo. D. nitơ.
Câu 5: Dãy gồm các nguyên tố phi kim là:
A. C, S, O, Fe. B. Cl, C, P, S. C. P, S, Si, Ca. D. K, N, P, Si.
Câu 6: Sản phẩm được tạo ra của phi kim với chất nào là muối?
A. Kim loại. B. Oxi. C. Hiđro. D. Phi kim khác.
Câu 7: Dãy phi kim tác dụng với oxi dư, tạo thành oxit axit là:
A. S, C, P. B. S, C, Cl2. C. C, P, Br2. D. C, Cl2, Br2.
Câu 8: Sản phẩm của phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn lần lượt lưu huỳnh, hiđro,
cacbon, photpho, trong khí oxi dư là:
A. SO2, H2O, CO2, P2O5. B. SO3, H2O, CO2, P2O5.
C. SO2, H2O, CO, P2O5. D. SO3, H2O, CO, P2O5.
Câu 9: Dãy phi kim tác dụng được với nhau là:
A. Si, Cl2, O2. B. H2, S, O2. C. Cl2, C, O2. D. N2, S, O2.
Câu 10: Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 12 tháng 2022-04-08T11:40:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T11:41:57+00:00

  Câu 1: D

  Câu 2: C

  Câu 3: A

  Câu 4: B

  Câu 5: B

  Câu 6: A

  Câu 7: A

  Câu 8: A

  Câu 9: B

  0
  2022-04-08T11:42:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái
  A. lỏng và khí. B. rắn và lỏng. C. rắn và khí. D. rắn, lỏng, khí.
  Câu 2: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường là:
  A. S, P, N2, Cl2. B. C, S, Br2, Cl2. C. Cl2, H2, N2, O2. D. Br2, Cl2, N2, O2.
  Câu 3: Dãy gồm các phi kim thể rắn ở điều kiện thường là:
  A. S, P, C, Si. B. C, S, Br2, Cl2. C. S, H2, N2, O2. D. P, Cl2, C, Si.
  Câu 4: Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là
  A. oxi. B. brom. C. clo. D. nitơ.
  Câu 5: Dãy gồm các nguyên tố phi kim là:
  A. C, S, O, Fe. B. Cl, C, P, S. C. P, S, Si, Ca. D. K, N, P, Si.
  Câu 6: Sản phẩm được tạo ra của phi kim với chất nào là muối? 
  A. Kim loại. B. Oxi. C. Hiđro. D. Phi kim khác.
  Câu 7: Dãy phi kim tác dụng với oxi dư, tạo thành oxit axit là:
  A. S, C, P. B. S, C, Cl2. C. C, P, Br2. D. C, Cl2, Br2.
  Câu 8: Sản phẩm của phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn lần lượt lưu huỳnh, hiđro, 
  cacbon, photpho, trong khí oxi dư là:
  A. SO2, H2O, CO2, P2O5. B. SO3, H2O, CO2, P2O5.

  C. SO2, H2O, CO, P2O5. D. SO3, H2O, CO, P2O5.
  Câu 9: Dãy phi kim tác dụng được với nhau là:
  A. Si, Cl2, O2. B. H2, S, O2. C. Cl2, C, O2. D. N2, S, O2.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )