Môn Hóa Học Lớp 9 giúp với ạ . xin cảm ơn!

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 giúp với ạ . xin cảm ơn! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-giup-voi-a-in-cam-on

in progress 0
Hailey 6 phút 2022-07-21T10:50:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T10:51:51+00:00

  Bạn tham khảo!

  Nhận biết NaNO3, NaCl, Na2SO4, NaOH:

  1) cho vào ống nghiệm rồi đánh số

  2) Cho quỳ tím vào

  => quỳ hoá xanh: NaOH

  =>quỳ không đổi màu: NaNO3 NaCl và Na2SO4( nhóm A)

  3) cho BaCl2 tác dụng nhóm A:

  => kết tủa trắng: Na2SO4

  Na2SO4+BaCl2=>BaSO4+2NaCl =>không hiện tượng: NaCl và NaNO3 (Nhóm B)

  4) cho AgNO tác dụng nhóm B:

  =>kết tủa: NaCl

  NaCl+ AgNO3=> AgCl+ NaNO3

  =>không hiện tượng; NaNO3

  0
  2022-07-21T10:52:15+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  – Trích mẫu thử, đánh số.

  – Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử.

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh là $NaOH$.

  + Mẫu thử không làm quỳ tím đổi màu là $NaNO_{3}$, $NaCl$ và $Na_{2}SO_{4}$.

  – Cho dung dịch $BaCl_{2}$ vào các mẫu thử còn lại.

  + Mẫu thử có xuất hiện kết tủa trắng là $Na_{2}SO_{4}$. 

  $\text{PT: $BaCl_{2}$ + $Na_{2}SO_{4}$ $\rightarrow$ $BaSO_{4}$$\downarrow$ + 2NaCl}$

  + 2 mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì xảy ra là $NaNO_{3}$ và $NaCl$.

  – Cho dung dịch $AgNO_{3}$ vào 2 mẫu thử còn lại.

  + Mẫu thử có xuất hiện kết tủa trắng là $NaCl$.

  $\text{PT: NaCl + $AgNO_{3}$ $\rightarrow$ AgCl$\downarrow$ + $NaNO_{3}$}$

  + Mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì xảy ra là $NaNO_{3}$.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT:3333

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )