Môn Hóa Học Lớp 9 Hàm lượng glucozo trong máu người khoảng 0,1% (khoảng 0,8g/ml). Một người bị đường huyết thấp khi hàm lượng glucozo trong máu thấp hơn

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Hàm lượng glucozo trong máu người khoảng 0,1% (khoảng 0,8g/ml). Một người bị đường huyết thấp khi hàm lượng glucozo trong máu thấp hơn 0,8g/ml và bị đường huyết cao khi hàm lượng glucozo trong máu cao hơn 1,2g/ml. Để xét nghiệm hàm lượng glucozo trong một mẫu máu người ta lấy I ml mẫu máu vào ống nghiệm chứa AGNO3/NH3 dư, đun nóng nhẹ thấy có 1,08gam Ag kết tủa. Viết phươnmg trình hóa học, tính toán và rút ra kết luận về đường huyết của người đó.
câu 6 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-ham-luong-glucozo-trong-mau-nguoi-khoang-0-1-khoang-0-8g-ml-mot-nguoi-bi-duong

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2022-01-08T11:34:01+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T11:35:06+00:00

  Đáp án:

   Đường huyết bình thường.

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_{12}}{O_6} + 2AgN{O_3} + 3N{H_3} + {H_2}O\xrightarrow{{}}{C_5}{H_{11}}{O_5} – COON{H_4} + 2Ag + 2N{H_4}N{O_3}\)

  Ta có: 

  \({n_{Ag}} = \frac{{1,08}}{{108}} = 0,01{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{1}{2}{n_{Ag}} = 0,005{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = 0,005.188 = 0,9{\text{ gam}}\)

  Vì 0,8<0,9<1,2 nên đường huyết của người này trong khoảng bình thường.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )