Môn Hóa Học Lớp 9 Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được a gam muối. Giá tr

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được a gam muối. Giá trị của A là. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 2 tháng 2022-09-25T11:50:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T11:51:47+00:00

  `#AkaShi`

  `n_{CO_2}=V/(22,4)=(2,24)/(22,4)=0,1 (mol)`

  `n_{NaOH}=C_{M}xxV(l)=1xx0,3=0,3 (mol)`

  Xét tỉ lệ tạo muối:

  `(n_{NaOH})/(n_{CO_2})=(0,3)/(0,1)=3=k`

  Ta thấy `k > 2`

  `->` Tạo muối trung hòa `Na_CO_3` và `NaOH` dư ; tính theo `CO_2`

  PTHH:

  `2NaOH + CO_2 -> Na_2CO_3 + H_2O`

  `->n_{Na_2CO_3}=n_{CO_2}=0,1 (mol)`

  Giá trị của `a` tương ứng với `m_{Na_2CO_3}`

  `->a=m_{Na_2CO_3}=0,1xx106=10,6 (g)`

  Vậy `a=10,6 (g)`

   

  0
  2022-09-25T11:52:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `n_{CO_2}=\frac{2,24}{22,4}=0,1(mol)`

  `n_{NaOH}=0,3.1=0,3(mol)`

  `T=\frac{0,3}{0,1}=3=>` Tạo muối trung hòa,`NaOH` dư

  `CO_2+2NaOH->Na_2CO_3+H_2O`

  `n_{Na_2CO_3}=n_{CO_2}=0,1(mol)`

  `a=m_{Na_2CO_3}=0,1.106=10,6(g)`

  `#Devil`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )