Môn Hóa Học Lớp 9 hãy trình bày cách tách hỗn hợp rắn sau :AL, BaO, Fe2O3,Cuo,Zn(OH)2

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 hãy trình bày cách tách hỗn hợp rắn sau :AL, BaO, Fe2O3,Cuo,Zn(OH)2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 38 phút 2022-07-29T17:29:28+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T17:30:39+00:00

  Dẫn $CO_2$ dư qua hh. Sau phản ứng thu được rắn $A$ gồm $Al$, $BaCO_3$, $Fe_2O_3$, $CuO$, $Zn(OH)_2$

  Cho $A$ vào nước, dẫn khí $CO_2$ dư vào. Tách được chất rắn $B$ ($Al$, $Fe_2O_3$, $CuO$, $Zn(OH)_2$) và dung dịch $Ba(HCO_3)_2$. Đun dung dịch $Ba(HCO_3)_2$, lấy kết tủa nung hoàn toàn, tách được $BaO$.

  Nung hoàn toàn $B$, dẫn khí $CO$ dư qua chất rắn sau phản ứng (có nung nóng), thu được chất rắn $C$ gồm $Al$, $Fe$, $Cu$, $Zn$. 

  Đưa nam châm mạnh lại gần $C$, tách được $Fe$. Cho $Fe$ vào dung dịch $HCl$ dư, nhỏ dư $NaOH$ vào dung dịch sau phản ứng. Tách kết tủa, nung hoàn toàn thu được $Fe_2O_3$.

  Chất rắn $D$ còn lại sau khi tách $Fe$ là $Al$, $Cu$, $Zn$. Cho hh vào dung dịch $HCl$ dư, tách được $Cu$ không tan, đem đốt hoàn toàn thu được $CuO$. Dung dịch $E$ còn lại là $AlCl_3, ZnCl_2, HCl$. 

  Cho dư $NH_3$ vào $E$, tách được kết tủa $Al(OH)_3$ và dd $F$ chứa $[Zn(NH_3)_4](OH)_2, NH_4Cl, NH_3$. Nung $Al(OH)_3$ rồi đem $Al_2O_3$ đi đpnc thu được $Al$.

  Nhỏ dư $HCl$ vào $F$, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được $ZnCl_2$. Hoà tan $ZnCl_2$ trong $NaOH$ vừa đủ thu được $Zn(OH)_2$.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )