Môn Hóa Học Lớp 9 Hòa tan 16,2g hh A gồm KL kiềm M và oxit của nó vào nước thu đc V lít H2. Để trung hòa hết 1/10 dd sau pứ phải dùng đúng 100ml dd H2SO4

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Hòa tan 16,2g hh A gồm KL kiềm M và oxit của nó vào nước thu đc V lít H2. Để trung hòa hết 1/10 dd sau pứ phải dùng đúng 100ml dd H2SO4 0,3M và thu đc dd B. Biết pứ hoàn toàn, khí đo ở đktc
a. Xác định M và tính V
b. Cô cạn B đc bao nhiêu g muối khan Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 16 phút 2022-07-21T10:40:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T10:42:15+00:00

  Đáp án:

  100ml=0,1lit

   M + H2O –> MOH  + 1/2H2

   M2O + H2O –> 2MOH

  2MOH + H2SO4 –> M2SO4 + 2H2O

   0,06          0,03

  nH2SO4=0,1.0,3=0,03mol

  nMOH ban đầu=0,06.10=0,6mol

  M max của M=> chỉ có M tác dụng

  nM=nMOH

  => M của M= 16,2/0,6=27(1)

  M min của M => chỉ có MO tác dụng

  2nM2O=nMOH =>nM2O=0,6/2=0,3

  => M của M2O= 16,2/0,3=54

  => M của M =(54-16)/2=19(2)

  (1)(2)=> 19≤M≤27

  => M là Natri 

  Na + H2O –> NaOH + 1/2H2

   x                      x              1/2x

  Na2O + H2O –> 2NaOH

  x                                 2y

  2NaOH + H2SO4–> Na2SO4 + H2O

  0,06          0,03           0,03

  23x+62y=16,2

  x+2y=0,6

  => x=0,3;y=0,15

  V H2=0,15.22,4=3,36lit

  mNa2SO4=0,03.(23.2+32+16.4)=4,26g

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-07-21T10:42:46+00:00

  Đáp án:

   a) Na và 3,36 l

  b) 4,26 g

  Giải thích các bước giải:

  2M+2H2O->2MOH+H2

  M2O+H2O->2MOH

  2MOH+H2SO4->M2SO4+2H2O

  nH2SO4=0,1×0,3=0,03 mol

  =>nMOH=0,03×2=0,06 mol

  =>nMOH ban đầu=0,06×10=0,6 mol

  giả sử hh chỉ gồm M

  ta có nM=nMOH=0,6 mol

  =>MM=16,2/0,6=27

  Giả sử hh chỉ gồm M2O

  ta có nM2O=nMOH/2=0,6/2=0,3 mol

  =>MM2O=16,2/0,3=54

  =>MM=19

  Ta có 19<MM<27

  =>MM=23

  M là Natri

  gọi a là số mol Na b là mol Na2O

  ta có 23a+62b=16,2

  a+2b=0,6 

  =>a=0,3 b=0,15

  =>VH2=0,15×22,4=3,36 l

  b)

  nNa2SO4=nH2SO4=0,03 mol

  mNa2SO4=0,03×142=4,26 g

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )