Môn Hóa Học Lớp 9 hoàn thành pthh c5h12->c3h6->c3h8->c3h7cl / c02 hoàn thành pthh c5h12->c2h4->đibrometan /

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 hoàn thành pthh
c5h12->c3h6->c3h8->c3h7cl
/
c02
hoàn thành pthh
c5h12->c2h4->đibrometan
/
c2h6->co2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 4 tháng 2022-01-15T02:21:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T02:22:18+00:00

  $C_5H_{12}\buildrel{{\text{cracking}}}\over\to C_3H_6+C_2H_6$  

  $C_3H_6+\frac{9}{2}O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 3CO_2+3H_2O$

  $C_3H_6+H_2\buildrel{{Ni, t^o}}\over\to C_3H_8$

  $C_3H_8+Cl_2\buildrel{{as}}\over\to C_3H_7Cl+ HCl$

  $C_5H_{12}\buildrel{{\text{cracking}}}\over\to C_2H_4+C_3H_8$

  $C_2H_4+Br_2\to C_2H_4Br_2$

  $C_2H_4+H_2\buildrel{{Ni, t^o}}\over\to C_2H_6$

  $C_2H_6+\frac{7}{2}O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2CO_2+3H_2O$

  0
  2022-01-15T02:23:03+00:00

  \({C_5}{H_{12}}\xrightarrow{{xt,{t^0}}}{C_3}{H_6} + {C_2}{H_6}\)

  \({C_3}{H_6} + {H_2}\xrightarrow{{xt,{t^0}}}{C_3}{H_8}\)

  \(2{C_3}{H_6} + 9{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}6C{O_2} + 6{H_2}O\)

  \({C_3}{H_8} + C{l_2}\xrightarrow{{as}}{C_3}{H_7}Cl + HCl\)

  \({C_5}{H_{12}}\xrightarrow{{{t^0},xt}}{C_2}{H_4} + {C_3}{H_8}\)

  \({C_2}{H_4} + B{r_2}\xrightarrow{{CC{l_4}}}{C_2}{H_4}B{r_2}\)

  \({C_2}{H_4} + {H_2}\xrightarrow{{xt,{t^0}}}{C_2}{H_6}\)

  \(2{C_2}{H_6} + 7{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}4C{O_2} + 6{H_2}O\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )