Môn Hóa Học Lớp 9 Hoàn thành PTHH sau: a/ CH 2 = CH 2 + Br 2 → b/ n CH 2 = CH 2 →t0 c/ CH 4 + O 2 →t0 d/ C 2 H 4 + O 2 →t0 e/ CH 4 + Cl 2 →as

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Hoàn thành PTHH sau:
a/ CH 2 = CH 2 + Br 2 →
b/ n CH 2 = CH 2 →t0
c/ CH 4 + O 2 →t0
d/ C 2 H 4 + O 2 →t0
e/ CH 4 + Cl 2 →as Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
6 tháng 2022-05-29T09:09:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T09:10:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a/ CH2=CH2 + Br 2 → CH2(Br)-CH2-Br

  b/ nCH2=CH2 –to,xt,p–> (-CH2-CH2-)n

  c/ CH4 + 2O2 –to–> CO2 + 2H2O

  d/ C2H4 + 3O2 –to–> 2CO2 + 2H2O

  e/ CH4 + Cl 2 –as–> CH3Cl + HCl

  0
  2022-05-29T09:10:54+00:00

  Đáp án:

  $a/ CH2=CH2 + Br2 –> CH2Br-CH2Br

  $b/ nCH2=CH2 -to, xt, P-> -(-CH2-CH2-)-n$

  $c/ CH4 + 2O2 -to-> CO2 + 2H2O$

  $d/ C2H4 + 3O2 -to-> 2CO2 + 2H2O$

  $e/ CH4 + Cl2 -as-> CH3Cl + HCl$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )