Môn Hóa Học Lớp 9 Hỗn hợp X gồm axetilen và vinylaxetilen (CH2=CH-C ≡ CH). a. Cho X qua dung dịch Br2 dư trong CCl4. Nêu hiện tượng và viết phương trình

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Hỗn hợp X gồm axetilen và vinylaxetilen (CH2=CH-C ≡ CH).
a. Cho X qua dung dịch Br2 dư trong CCl4. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Từ vinylaxetilen, các chất vô cơ cần thiết, viết PHTT điều chế cao su buna. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 6 ngày 2022-09-24T01:26:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T01:27:27+00:00

  Bạn xem hình

  mon-hoa-hoc-lop-9-hon-hop-gom-aetilen-va-vinylaetilen-ch2-ch-c-ch-a-cho-qua-dung-dich-br2-du-tro

  0
  2022-09-24T01:27:50+00:00

  a) Cho X qua dung dịch Br2, màu vàng của dung dịch Br2 nhạt dần .

  C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

  CH2=CH-C≡CH + 3Br2 -> CH2Br-CHBr-CBr2-CHBr2

  b)

  CH2=CH-C ≡ CH + H2 —xt; to–> CH2=CH-CH=CH2

  nCH2=CH-CH=CH2 — to; Na—> (-CH2-CH=CH-CH2-0)n

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )