Môn Hóa Học Lớp 9 Khử hoàn toàn 26 gam hỗn hợpY gồm CuO, Fe2O3, Fe3O4 bằng lượng vừa đủ V (l) (đktc) hỗn hợp khí Z chứa CO à H2. Biết CO có khả năng khử

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Khử hoàn toàn 26 gam hỗn hợpY gồm CuO, Fe2O3, Fe3O4 bằng lượng vừa đủ V (l) (đktc) hỗn hợp khí Z chứa CO à H2. Biết CO có khả năng khử O2 tương tự như H2 và sau phản ứng thu được 19,28 (g) chất rắn T chỉ gồm các kim loại. Hỗn hợp G gồm CO2 và hơi nước. Tính V. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 4 ngày 2022-05-08T16:37:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T16:39:12+00:00

  Đáp án:

   9,408 lít

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{gathered}
    {m_Y} = {m_{KL}} + {m_{O(oxit)}} \Rightarrow {m_{O(oxit)}} = 26 – 19,28 = 6,72g \hfill \\
     \Rightarrow {n_{O(oxit)}} = \dfrac{{6,72}}{{16}} = 0,42mol \hfill \\
    {n_{CO}} + {n_{{H_2}}} = {n_{O(oxit)}} = 0,42mol \hfill \\
     \Rightarrow V = 0,42.22,4 = 9,408l \hfill \\ 
  \end{gathered} $

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )