Môn Hóa Học Lớp 9 Khử hoàn toàn 5,76 gam một oxit sắt FexOy bằng V lít (đktc) khí CO thu được khí X (đktc) có tỷ khối so với H2 là 20,4. Dẫn toàn bộ khí

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Khử hoàn toàn 5,76 gam một oxit sắt FexOy bằng V lít (đktc) khí CO thu được khí X (đktc) có tỷ khối so với H2 là 20,4. Dẫn toàn bộ khí X vào trong dung dịch Ca(OH)2 có chứa 6,956 gam chất tan, đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 8,0 gam kết tủa trắng. Xác định công thức hóa học của oxit sắt ? Tính V.
Giải giúp mình chi tiết nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 17 phút 2022-07-21T05:19:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T05:21:50+00:00

  Đáp án:

  Bảo toàn $O$
  $n_O=n_{CO_2}=n{CaCO_3}=0,08(mol)$
  $⇒n_{oxit}=\frac{0,08}{y}$
  $⇒M=\frac{5,76y}{0,08}=72y$
  $⇒y=1$

  $M=72$

  $⇒FeO$
  Đặt $a$ là số mol $CO$ dư
  Ta có:

  $44.0,08+28x=40,8(a+0,08)$

  $⇒a= 0,02$
  $⇒V= (0,02+0,08).22,4=2,24l$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )