Môn Hóa Học Lớp 9 Liệt kê các gốc Axit và gọi tên

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Liệt kê các gốc Axit và gọi tên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 1 năm 2022-03-22T03:11:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T03:13:09+00:00

  `Cl` : clorua.

  `Br` : Bromua.

  `S` : sunfua.

  `F` : Florua.

  `SO_3`: sunfit.

  `SO_4`: sunfat.

  `CO_3`: cacbonat.

  `NO_3` : Nitrat

  `PO_3` : Photphit.

  `PO_4`: Photphat.

  `HSO_3`: hidro sunfit.

  `HSO_4`: hidro sunfat.

  `HPO_4`: hidro photphat.

  `H_2PO_4`: đi hirdro photphat.

  `HPO_3`: hidro photphit.

  `H_2PO_3`: đi hidro photphit.

  `HCO_3`: hidro cacbonat.

  0
  2022-03-22T03:13:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Cl: Clorua

  -Br: Bromua

  -F: Florua

  =S: Sunfua

  -I: Iotua

  -NO3 : Nitrat

  -NO2 : Nitrit

  =CO3 : Cacbonat

  =SO4 : Sunfat

  =SO3 : Sunfit

  PO4 : Photphat (hoá trị III)

  =HPO4 : Hidro photphat

  -H2PO4 : Đi hidro photphat

  -HSO4 : Hidro sunphat

  -HSO3 : Hidro sunphit

  -HCO3 : Hidro cacbonat

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )