Môn Hóa Học Lớp 9 Mn giúp mik vs mik đg cần gấp

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Mn giúp mik vs mik đg cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-mn-giup-mik-vs-mik-dg-can-gap

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2022-02-22T18:32:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T18:33:16+00:00

  nC2H4 = 2,24 / 22,4 = 0,1  (mol)

  C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

   0,1        0,1         0,1

  mC2H4Br2 = 0,1 * 188 = 18,8 (gam)

  mBr2 = 0,1 * 160 = 16 (gam)

  -> mdd Br2 = 16 / 20 * 100 = 80 (gam)

  0
  2022-02-22T18:33:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) C2H4+Br2–>C2H4Br2

  b) n C2H4=2,24/22,4=0,1(mol)

  n C2H4Br2=n C2H4=0,1(mol)

  m C2H4Br2=0,1.188=18,8(g)

  c) n Br2=n C2H4=0,1(mol)

  m Br2=0,1.160=16(g)

  m dd Br2=16.100/20=80(g)

  #cho mk câu tl hay nhất nha

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )