Môn Hóa Học Lớp 9 Một loại phân supephotphat kép có 67,86% muối canxi đihidrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Xác định độ dinh dưỡng (p

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Một loại phân supephotphat kép có 67,86% muối canxi đihidrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Xác định độ dinh dưỡng (phần trăm khối lượng P2O5) của loại phân này. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 4 tháng 2022-01-06T18:51:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T18:53:20+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{{P_2}{O_5}}}  = 41,18\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Giả sử có 100 gam loại phân này.

  \( \to {m_{Ca{{({H_2}P{O_4})}_2}}} = 100.67,86\%  = 67,86{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{Ca{{({H_2}P{O_4})}_2}}} = \frac{{67,86}}{{40 + (1.2 + 31 + 16.4).2}} = 0,29{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{P_2}{O_5}}} = {n_{Ca{{({H_2}P{O_4})}_3}}} = 0,29{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{P_3}{O_5}}} = 0,29.(31.2 + 16.5) = 41,18{\text{ gam}}\)

  Độ dinh dưỡng:

  \(\% {m_{{P_2}{O_5}}} = \frac{{41,18}}{{100}} = 41,18\% \)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )