Môn Hóa Học Lớp 9 Muối CuSO4 có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây ? A. CO2, NaOH, H2SO4. B. H2SO4, AgNO3, Cu(OH)2. C. NaOH,

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Muối CuSO4 có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây ? A. CO2, NaOH, H2SO4. B. H2SO4, AgNO3, Cu(OH)2. C. NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4. D. NaOH, BaCl2, Fe, Al.
Câu 2: Dung dịch Na2SO4 tác dụng được với base nào sau đây? A. Ba(OH)2 B. Cu(OH)2 C. NaOH D. Mg(OH)2
Câu 3: Dãy gồm những cặp chất phản ứng được với nhau là : A. HCl và NaCl ; CO2 và Ca(OH)2 ; Ca(NO3)2 và HCl B. HCl và AgNO3; Na2CO3 và Ca(OH)2; KOH và Cu(NO3)2 C. HCl và Cu(NO3)2; NaCl và Ca(NO3)2; KOH và Cu(NO3)2 D. HCl và NaCl; NaCl và Ca(NO3)2; KOH và Cu(NO3)2
Câu 4: Khi trộn hai dung dịch của các cặp chất sau, trường hợp nào xảy ra phản ứng? A. Dung dịch BaCl2 và dung dịch CuSO4. B. dung dịch Ca(NO3)2 và dung dịch NaCl C. Dung dịch K2SO4 và dung dịch MgCl2 D. dung dịch CuCl2 và dung dịch FeSO4.
Bài 1: Cho các chất : CaCO3, HCl, NaOH, CuCl2, BaCl2, K2SO4. Có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau ? Viết các PTHH (nếu có).
Giúp mình với ạ , cần gấp lắm luôn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2022-08-07T13:00:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T13:02:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1/D

  2/A

  3/B

  4/C

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )