Môn Hóa Học Lớp 9 nêu hiện tượng và và viết PTHH xảy ra khi: a) cho mẫu Na vào dd FeCl3 b) nhỏ dd Ca(HCO3)2 vào dd chứa Ba(OH)2

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 nêu hiện tượng và và viết PTHH xảy ra khi:
a) cho mẫu Na vào dd FeCl3
b) nhỏ dd Ca(HCO3)2 vào dd chứa Ba(OH)2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 7 tháng 2022-08-20T12:33:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T12:34:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a) PT : 3Na + Fecl3 -> 3Nacl +Fe

   HT: Có khí bay ra và có kết tủa màu đỏ

  b) Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 -> CACO3 + 2H20 + BACO3

  HT : Xuất hiện kết tủa trắng.

  0
  2022-08-20T12:34:49+00:00

  a)

  Hiện tượng : xuất hiện bọt khí  và kết tủa màu nâu đỏ

  2Na+2H2O->2NaOH+H2

  3NaOH+FeCl3->Fe(OH)3+3NaCl

  b)

  Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng

  Ca(HCO3)2+Ba(OH)2->CaCO3+BaCO3+2H2O

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )