Môn Hóa Học Lớp 9 nêu hiện tượng và viết phương trình : Nhỏ từ từ dd HCl đến dư vào dd Na2CO3

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 nêu hiện tượng và viết phương trình :
Nhỏ từ từ dd HCl đến dư vào dd Na2CO3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tuần 2022-01-11T03:37:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T03:38:31+00:00

  HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

  HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

  → Hiện tượng lúc đầu chưa xuất hiện bọt khí, sau một lúc, khi đã dùng nhiều HCl, mới thấy bọt  khí thoát ra

  Nhớ cho mình 5 sao và câu tlhn

  0
  2022-01-11T03:38:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hiện tượng : Ban đầu không có hiện tượng gì , sau đó xuất hiện khí không màu thoát ra 

  PTHH :

  `HCl+Na_2CO_3->NaCl+NaHCO_3`

  `NaHCO_3+HCl->NaCl+H_2O+CO_2↑`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )