Môn Hóa Học Lớp 9 nêu tính chất hóa học của phi kim,viết phương trình minh họa với phi kim lưu huỳnh

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 nêu tính chất hóa học của phi kim,viết phương trình minh họa với phi kim lưu huỳnh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 12 phút 2022-07-25T19:25:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T19:26:57+00:00

  1. Tác dụng với kim loại

  Phi kim tác dụng với kim loại tạo muối hoặc oxit

  2Na  +  Cl2 →  2NaCl (Natri clorua)

  Fe  +  S → FeS (Sắt (II) sunfua)

  2Na   +   H2   →    2NaH (Natri hidrua)

  2Cu    +   O2   → 2CuO (Đồng II oxit)

  3Fe +2O2 → Fe3O4 (Sắt (II) (III) oxit)

  2. Tác dụng với hiđro:

  Các phi kim tác dụng với hidro đa số đều tạo thành hợp chất khí, có thể hòa tan trong nước tạo thành axit.

  H2   +   Cl2   → 2HCl

  H2 + S → H2S

   H2 + Br2 → 2HBr

   2H2   +   O2  →   2H2O

  3. Tác dụng với oxi:

  Một số phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit
  S  + O2  →  SO2

  C + O2 → CO2

  4P +  5O2  → 2P2O5

  4. Một số tính chất riêng của phi kim

  Một số phi kim tác dụng với dung dịch axit sunfuric, axit nitric đặc nóng

  S + 2H2SO4  →  3SO2↑ + 2H2O

  C + 4HNO3    →    2H2O    +    4NO2    +    CO2

  2P + 5H2SO4 →  2H3PO4  +  5SO2↑  +  2H2O

  Phi kim halogen tác dụng với NaOH

  Tùy vào độ mạnh yếu của phi kim halogen mà tạo ra những sản phẩm khác nhau ở những điều kiện khác nhau:

  F> Cl > Br > I

  Flo phản ứng với NaOH loãng nồng độ 2% lạnh:

  2F2 + 2NaOH → OF2 + 2NaF + H2O

  Cl2   +    2NaOH    →    H2O    +    NaCl    +    NaClO

  3Cl2    +    6NaOH    to    3H2O    +    5NaCl    +    NaClO3

  Br2   +    2NaOH đậm đặc, lạnh          →    H2O    +    NaBrO    +    NaBr

  3Br2    +    6NaOH đậm đặc, nóng   →    3H2O    +    NaBrO3    +    5NaBr

  I2   +   2NaOHđậm đặc, lạnh      →   H2O   +   NaI   +   NaIO
                  
  5. Mức độ hoạt động hóa học của phi kim:

  Mức độ hoạt động hóa học của phi kim thường được xét dựa vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hiđro.

  Flo, oxi, clo là những phi kim hoạt động mạnh (flo là phi kim hoạt động mạnh nhất vì có độ âm điện cao nhất: 3,98).

  Lưu huỳnh, photpho, cacbon, silic là những phi kim hoạt động yếu hơn

  a) Lưu huỳnh là một phi kim, vì có đầy đủ các tính chất hóa học của phi kim:

  • S+O2SO2
  • S+H2H2S
  • S+NaNa2S

  b)

  (1) Cl2+H2t02HCl

  (2) Cl2+CuCuCl2

  (3) HCl+Cu(OH)2CuCl2+H2O

  0
  2022-07-25T19:26:59+00:00

  – Tác dụng với kim loại: 

  Fe+ S $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ FeS 

  – Tác dụng với hidro, oxi, các phi kim khác: 

  $H_2+ S \buildrel{{t^o}}\over\rightleftharpoons H_2S$ 

  $S+ O_2 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow SO_2$ 

  $S+ 3F_2 \rightarrow SF_6$ 

  (Ngoài ra có 1 số tính chất riêng với từng phi kim. VD: S+ Na2SO3; S+ NaOH; Cl2+ NaOH;…)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )